Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็อุทิศพระราชบุญกุศลสนองแก่กรมพระยาพระเทวดาศรีนทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ภายในมีการวางแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย กล่าวคือ กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง และก็หลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบได้เสมือนดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน และก็จบลงที่ความตาย)พระอุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังภายในทาชาดเขียนลายทองรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎตกแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายกนกรูปเหล่าเทพ พร้อมแกะสลักรูปเหรียญตรา 5 เครือญาติ | พระนิรันตราย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุมาศหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ และก็หลุมฝังศพหลวง (ฌาปนสถานสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)