Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ   อดีตเป็นวัดที่ทรุดโทรมมาก เกือบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการทำศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทรุดโทรมมาก ท่านทั้งคู่มีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ซ่อมวัดตรงข้ามขึ้นให้มีความงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการทำศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่มีเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำมาซึ่งการก่อให้เกิดมีการวิวาทกันบ่อยมาก จึงได้ตัดคำว่า ราชการทำศึก ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทเกือบจะไม่ให้เห็น จึงมีชื่อเสียงติดปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี พระอุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำกล่าวอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แปลก เป็นศิลป์นานาชาติร่วมยุค มีรูปปั้น เทวดา นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่นว่า หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย แล้วก็ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยก่อน แล้วก็ยุคใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชานชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล แล้วก็ได้ดูประติมากรรมที่งดงามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย