Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มราคา ใช้ประโยชน์คุณประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด ภูมิใจนำเสนอ เป็นการวางแบบโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้ฐานรากในชีวิตทุกคนมาปรับใช้รวมทั้งปรับปรุงให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้พวงหรีดที่ย่อยสลายยาก รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิต เพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาด หรือผู้ที่อยากได้ต่อได้ด้วยเหมือนกัน พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 แบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม ปริมาณ 40 คัน สวย นำสมัย เป็นผู้แทนแสดงความอาลัยผู้เสียชีวิตได้อย่างสมเกียรติทีเดียว